fbpx

Minoka HR

Model declaratie acordarea de zile libere pentru parinti

parinte parinti zile libere

Astazi, 21.03.2020, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 230, Hotararea nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea de zile libere pentru parinti, cand se închid temporar scolile.

Pentru a beneficia de zile libere platite in contextul suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, unul dintre parintii copilului/copiilor in varsta de pana la 12 ani sau in cazul copiilor cu dizabilităţi cu varsta de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ, va depune o cerere la angajatorul sau.

Aceasta va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că nu a solicitat si el, la locul său de muncă, zile libere platite, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

Numai unul dintre parinti va putea solicita astfel de zile libere platite si anume cel care va supraveghea copilul în perioada prevăzută de lege.

Este asimilată părintelui, persoana singură din familia monoparentală, reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

Declaratia nu se depune de persoana singura din familia monoparentală.

Cererea va fi insotita de o serie de documente prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a-d. Pentru a fi valabila cererea va contine in mod obligatoriu elementele prevazute in art. 3, alin. (2) lit. a-e.

Textul integral al Hotararii il gasiti in rubrica Noutati legislative. In continuare puteti vedea modelul declaratiei.

    Anexă

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………….., cu domiciliul în …………………………………………….., legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………….., CNP ………………………………………………, având calitatea de angajat la ………………………………………………………………………., în funcţia de ………………………………………………., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

    1. numele şi prenumele ………………………………………………………………………., în vârstă de ……. ani;

    2. numele şi prenumele ………………………………………………………………………., în vârstă de ……. ani;

    3. numele şi /prenumele ………………………………………………………………………, în vârstă de ……. ani,

    cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada …………………………………………. nu beneficiez de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

    Data    ………………Semnătura………………………….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *